Jaarvergadering Dorpsbelangen

Jaarvergadering Dorpsbelangen

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor jaarvergadering op vrijdag 23 februari 2018, om 20.00 uur in het Gebouwtje. De notulen van de jaarvergadering 2017 kun je hier teruglezen. Om het milieu te sparen zullen deze niet rondgedeeld worden tijdens de jaarvergadering.

Als je aan de genoemde punten een bijdrage wilt leveren of punten wilt toevoegen aan de agenda, dan graag schriftelijk/per mail indienen voor 23 februari. Graag ook even melden als je niet komt.

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda 2018
 3. Notulen jaarvergadering 2017
 4. Terugblik 2017
 5. Financieel verslag en kascontrole commissie
 6. Verslag groen commissie
 7. Verslag culturele commissie
 8. Verslag beheerscommissie gebouwtje
 9. Verslag plaatselijke commissie
 10. Aftreden Wim en Bernadette en nieuwe bestuursleden
 11. Diverse lopende zaken (duurzaam dak, resterend dorpsbudget, landschapsbeheer)
 12. Planning dorpsactiviteiten
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Wij hopen dat we jullie allemaal mogen ontmoeten op de 26e januari 2018.

Een mooi, gezond en gelukkig 2018 gewenst!!

Bestuur Dorpsbelangen Tinallinge

John, Wim en Bernadette

Kerstzang 2017

Kerstzang 2017

kerstkoorOok dit jaar is er op zondag 24 december – voor de liefhebber – weer een gezellige gezamenlijke kerstzang in de Tinallinger kerk. We beginnen om 19.30 uur.

Wat gaan we zingen? Kerstliederen die de meesten van ons al van jongs af aan – of in een wat latere levensfase – gezongen hebben. Van Stille Nacht tot Midden in de winternacht. En ook dit jaar is pianobegeleiding weer aanwezig.

Uiteraard is er na afloop tijd om gezellig na te praten onder genot van warme chocolademelk of Glühwein.

Kinderen zijn van harte welkom om mee te zingen.
Hopelijk tot ziens op kerstavond!

Team ‘Kerstzang-in-winters-Tinallinge’

Open avond met Piet en Bernadette

Open avond met Piet en Bernadette

En zo is het alweer de laatste vrijdag van de maand….. Dus: komen jullie gezellig koffie drinken en daarna een glaasje drinken? Genoeg om over bij te praten!!

Achter de bar staan Piet en Bernadette. Tot vrijdag!

Met vriendelijke groet,

Bestuur dorpsbelangen Tinallinge

Bollen langs de Venneweg erin!

Bollen langs de Venneweg erin!

Zaterdagmorgen 4 november heeft een grote groep Tinallingers flink de handen uit de mouwen gestoken: in 3 uur tijd zaten alle bollen er in!

Met veel oranje pionnen werden de werkplekken eerst even veilig gesteld. Vervolgens trok Harm met de oude ploeg van Geuke een mooie voor. Er werd daarna handmatig verdiept, de bollen werden er in gestrooid, en daarna is alles weer keurig afgedekt.

Af en toe kwamen we stenen, wortels, steenslag, zware klei en dat soort zaken tegen, maar dat is allemaal overwonnen. Het weer zat ook niet tegen, op een paar druppels na bleef het droog.

Iedereen heel hartelijk bedankt voor de inzet. Benieuwd hoe het in het voorjaar er uit zal zien!

Bekijk hieronder de foto’s van de bollenpoot.

Ingelaste ledenvergadering over verduurzaming Gebouwtje

Ingelaste ledenvergadering over verduurzaming Gebouwtje

tinallingeDorpsbelangen nodigt alle inwoners van Tinallinge uit voor een ingelaste algemene ledenvergadering op donderdag 16 november a.s. om 20.00 uur in het Gebouwtje. Het onderwerp is:  

Verduurzaming Gebouwtje Tinallinge.

We gaan het hebben over het project “Elke dorp een duurzaam dak”. Voor het Gebouwtje is inmiddels een bouwkundig advies opgestelde en op basis daarvan zijn er verschillende mogelijkheden om de duurzaamheid te bevorderen én het gebruiksniveau van het Gebouwtje verder te verbeteren. Het is nu tijd om met álle leden te spreken over de plannen.

Op de vergadering van donderdag 16 november komen de volgende vragen aan de orde:

 1. Wat vinden we van de mogelijke maatregelen ter verbetering van de duurzaamheid van het Gebouwtje?
 2. Welke verbeteringen zouden we bij de herinrichting willen aanbrengen?
 3. Is er bereidheid om bij enkele nader te bepalen werkzaamheden te helpen als bijdrage aan het project?

Vóór de vergadering krijgen alle leden een document toegestuurd met een nadere toelichting.

Bollenplantdagen (Venneweg)

Bollenplantdagen (Venneweg)

bollen-plantenBegin november gaan de bollen langs de Venneweg erin!

Woensdag 1 november vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats, zaterdag 4 november gaan de bollen in de grond. Tijden volgen nog.

Als je mee wilt helpen 1 van de dagen: graag!

Groeten

Wim (van de Born) en Jannie

Concert Masha Bijlsma Band

Concert Masha Bijlsma Band

Op zondag 22 oktober treedt de Masha Bijlsma Band op in het kerkje van Tinallinge. De band bestaat uit Masha Bijlsma (zang), Hans Kwakkernaat (piano), Ruud Ouwehand (bas) en Dries Bijlsma (drums).

Masha is een van de top zangeressen uit Nederland op het gebied van jazz. Naast optredens in Nederland treedt ze zeer regelmatig op in Duitsland en wordt als een van de beste Europese jazz zangeressen beschouwd. Lees meer over dit concert >>

Aanvang en kaarten
Het concert van de Masha Bijlsma Band begint op 22 oktober om 15.00 uur. Kaarten kosten € 15 (voor leden van de dorpsvereniging Tinallinge € 10)

Bekijk en beluister hieronder alvast een voorproefje uit VPRO’s Vrije Geluiden.

Bollen poten rond de walnotenboom

Bollen poten rond de walnotenboom

Verschillende dorpsbewoners – jong en oud – hebben zaterdag 30 september onder leiding van Fons bollen geplant. De winterakonietjes zijn gepoot rond de walnotenboom. Hopelijk kunnen we in het vroege voorjaar van 2018 genieten van een prachtig geel bloemenkleed.

Bekijk hieronder de foto’s van de bollenplant.