“Het ken weer”: dorpsdiner Tinallinge groot succes

“Het ken weer”: dorpsdiner Tinallinge groot succes

Op burendag zaterdag 25 september hebben in Tinallinge onder het motto “het ken weer” meer dan 30 Tinallingers met elkaar gedineerd. In het dorpshuis Het Gebouwtje lieten de dorpsbewoners het zich goed smaken en werd gevierd dat het nu weer mogelijk is dit soort activiteiten te organiseren.

Het dorpsbestuur had samen met de bewoners gezorgd voor een heerlijk diner. Voor de deelnemende kinderen was een springkussen geïnstalleerd waar voor en na het diner gretig gebruik van is gemaakt.

Het diner werd geopend door John Vaneman, de voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen. Hij verwoordde het algemeen gevoel dat het fijn is dat we zo weer samen konden komen. Ook dankte hij de mensen van de culturele commissie en de groencommissie voor het feit dat zij ook tijdens de beperkende maatregelen tóch zaken zijn blijven oppakken, zoals de organisatie van de zomertentoonstelling en het onderhoud van groen en de kruidentuin.

Tijdens het diner waren er diverse leuke intermezzo’s. Zo vertelde de mensen van de filmcommissie over de filmavonden die weer opgestart worden. De open avonden op de laatste vrijdag van de maand gaan ook weer plaatsvinden. In de planning zitten ook een voorleesavond, een whisky-proeverij en een concert op zondag 17 oktober met het kwartet Calure.  

Erg leuk waren de historische beelden die beschikbaar waren gesteld door de familie Datema. Getoond werd o.a. een film over de restauratie van het Gebouwtje in 1988.

Het bestuur wil graag stimuleren dat tijdens dorpsbijeenkomsten bewoners ook dingen laten zien en vertellen over hun hobby’s. De voorzitter gaf het goede voorbeeld door een presentatie te geven over de geschiedenis van de bluesmuziek inclusief een uitleg hoe de blues als muzieksoort eigenlijk in elkaar zit.

Begeleid door filmbeelden, muziekfragmenten en door een en ander met gitaar en saxofoon te demonstreren mondde dat uit in de massaal door iedereen meegezongen “Tinallinger Blues”.

De blues kent nu voor Tinallingers geen geheimen meer! Het dorpsdiner liep uit tot een gezellig samenzijn tot diep in de avond.