Historicus Teun Juk schrijft boekje over kerk van Tinallinge

Historicus Teun Juk schrijft boekje over kerk van Tinallinge

Ter gelegenheid van Monumentendag 2022 verschijnt op zaterdag 10 september a.s. een boekje over de kerk van Tinallinge. Auteur is historicus Teun Juk uit Hattem. In zestig pagina’s wordt de geschiedenis verteld van Onze Lieve Vrouwe in Tinallinge. Het boekje is deel 13 in de reeks Monumenten in Noord-Groningen.

Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan de heer Jan Woldijk, voorzitter van de plaatselijke commissie Tinallinge van de Stichting Oude Groninger Kerken. De feestelijke aanbieding vindt plaats in het kerkgebouw en begint om 10.00 uur.

De kerk van Tinallinge stamt uit het midden van de 13 de eeuw. Toentertijd werd het gebouw op naam gesteld van Maria, de moeder Gods. Zij was een populaire heilige in de middeleeuwen. Maar liefst 15 Groninger kerken kregen (mede) haar naam. In een oorkonde uit 1503 wordt voor het eerst gesproken over “Ons lever Vrouwen kerke to Ynalding”. Ook vinden we Maria afgebeeld op een oude pastoorszegel uit 1472.

De naam raakte na de reformatie van 1594 in de vergetelheid totdat Redmer Alma begin deze eeuw de naam herontdekte. In 2004 werd besloten om de kerk weer Onze Lieve Vrouwe Kerk te noemen. Vandaar ook de titel van het boekje. Auteur Teun Juk: “Toen ik in 2020 de kerk van Tinallinge bezocht, werd ik getroffen door het protestantse interieur en de katholieke wandschilderingen. Daar wil je dan meer van weten.”

“In de kerk lag een boekje uit 2004 van restauratiearchitect Kouwen. Het gaf mij een goed beeld van wat de restauratie in de jaren 1999-2004 aan nieuwe informatie had opgeleverd. Maar daarmee was nog niet alles gezegd en ik besloot nader onderzoek te doen. Redmer Alma uit Warffum stelde welwillend zijn archiefmateriaal beschikbaar. Ook het verhaal van M. Bootsman over de historie van het kerkgebouw, geschreven in 1992, kwam goed van pas. Verder waren Jan Oldenhuis uit Baflo en Jannes de Boer uit Tinallinge zo vriendelijk om het manuscript kritisch door te lezen en van commentaar te voorzien”.

Tijdens de restauratie zijn in Tinallinge prachtige middeleeuwse schilderingen ontdekt. Teun Juk: “In de middeleeuwen konden veel mensen niet lezen of schrijven. Om het heilige te kunnen ervaren, hielp het wanneer het verhaal beeldend werd verteld. De middeleeuwse inwoners van Tinallinge waren omgeven door heiligen. Maria was de belangrijkste. Zij was voor velen een voorbeeld van geloof en vertrouwen”.

De kerk van Tinallinge is sinds 2010 eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. In Tinallinge zorgt de plaatselijke commissie ervoor dat de kerk er netjes uitziet en dagelijks geopend is voor bezoekers. Verder wordt de kerk wordt nog 6 tot 8 keer per jaar gebruikt voor erediensten van de Protestantse Gemeente Baflo c.a.

Teun Juk beschreef in het kader van de monumentenreeks eerder de kerken van Breede, Eppenhuizen, Oldenzijl en Oosteinde (’t Nijkerkje). De geschiedenis van de kerken van Oosternieland, Uithuizermeeden en Warffum is terug te vinden in boeken over deze dorpen.In de Groninger Kerkbode zijn regelmatig bijdragen van hem te vinden over tal van andere Groninger kerken.

Boekpresentatie
De boekpresentatie is op zaterdag 10 september a.s. om 10.00 uur in de kerk van Tinallinge. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. U bent dan ook van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Het boekje “Onze Lieve Vrouwe in Tinallinge” wordt uitgegeven door de Stichting Uitgaven Noord-Groningen in samenwerking met de Plaatselijke Commissie Tinallinge. Het boekje is inde kerk verkrijgbaar of te bestellen op www.uitgavennoordgroningen.nl. De verkoopprijs is € 7,50.