Jaarvergadering Dorpsbelangen

Jaarvergadering Dorpsbelangen

Op vrijdag 28 januari is de jaarvergadering van Dorpsbelangen Tinallinge. Aanvang: 20.00 uur. Dit keer online.

Via mail ontvangen de inwoners een link.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Jaarverslag
 3. Financiën
 4. Verslaglegging Commissies
  a. Culturele commissies
  b. Groen Commissie
 5. Stand van zaken Beheer en Onderhoud Bosjes
 6. Bestuurssamenstelling
  a. Nieuwe Leden
  b. Afscheid John en Anneke
 7. Rondvraag en Afsluiting

Reacties zijn gesloten.