Ledenvergaderingen

Ledenvergaderingen

Jaarvergadering op vrijdag 29 januari 2016

Op vrijdag 29  januari 2016 houdt Dorpsbelangen Tinallinge de jaarlijkse jaarvergadering in het Gebouwtje van Tinallinge. Aanvang: 20.00 uur.

De agenda voor de jaarvergadering:

01. Opening en welkom
02. Vaststellen agenda
03. Notulen jaarvergadering 2015
04. Terugblik op 2015
05. Financiën en kascontrolecommissie
06. Verslag Groencommissie/ Culturele commissie
08. Verslag Plaatselijke commissie
07. Nieuwe bestuursleden
08. Dorpsagenda 2016
09. Rondvraag
10. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *