TOP-avond 8 april 2015: levensloopbestendig dorp

TOP-avond 8 april 2015: levensloopbestendig dorp

Tinallinge wil levensloopbestendig dorp zijn

Tinallingers hebben op 8 april met elkaar gesproken over Tinallinge als levensloopbestendig dorp. In de serie bijeenkomsten in het kader van het Tinallinger Overleg Platform (TOP), georganiseerd door de vereniging Dorpsbelangen Tinallinge, is op deze vrijdag het onderwerp “levensloopbestendig dorp” bij de kop gepakt.

Hoe kunnen we met onze 105 inwoners hier stappen in zetten? Met tien bewoners is er intensief nagedacht over de vraag hoe je met elkaar ervoor kunt zorgen dat iedereen zo lang en gelukkig mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven wonen. Welke nieuwe manieren van formele en informele ondersteuning zijn denkbaar, en wat moeten we doen om dit te realiseren?

GoudOud
Voor deze TOP-bijeenkomst was Francie Kaaijk uitgenodigd. Zij is voorzitter van de stichting GoudOud in Warffum. Dit bewonersinitiatief maakt zich sterk voor nieuwe ondersteuningsvormen in o.a. Warffum, een vrijwilligersnetwerk, een inloopcentrum en een innovatief zorghof waar kwetsbare burgers goed kunnen leven en laagdrempelig ondersteuning beschikbaar hebben. Op korte termijn zullen het Vrijwilligersnetwerk en het Coördinatiepunt onderdeel worden van de Dorpscoöperatie Warffum. Zo wordt deze zorg echt voor, door en van het dorp. Het Vrijwilligersnetwerk levert informele zorg aan de bewoners van Warffum en de omliggende dorpen.

Naar aanleiding van de presentatie ontstond een levendige discussie. Iedereen besefte dat de komende 10 tot 15 jaar we te maken krijgen met dubbele vergrijzing, er komen relatief meer ouderen én de ouderen worden gemiddeld veel ouder.

Gelukkig heeft Tinallinge ook veel jeugd, maar hoe dan ook: er moet wat gebeuren willen we elkaar beter helpen zo lang mogelijk in het dorp te kunnen blijven wonen.
Toen de bewoners gevraagd werd kernachtig samen te vatten welke beelden opkomen bij het woord “levensloopbestendig”, kwamen o.a. de volgende punten naar voren:

 • Waarschuwingssystemen
 • Toegankelijkheid Gebouwtje
 • Domotica
 • Boodschappen doen voor elkaar
 • Inloopdagen in Gebouwtje
 • Oud helpt Jong en andersom
 • Vervoer regelen
 • Voor wat hoort wat
 • Snel Internet
 • Mensen helpen te vragen en aan te bieden
 • Gezamenlijk hulp inhuren
 • Ruilen van diensten

Vervolgens is verkend wat we met deze beelden zouden kunnen. Er kwamen enkele duidelijke ideeën uit voort. Zo werd gesteld dat voor het uitruilen van diensten waarschijnlijk Tinallinge te klein is, en dat het beter is je aan te sluiten bij bijvoorbeeld de Ruilkeerkring Hogeland die momenteel in oprichting is. Ook verder praten met GoudVoorOudinWarffum ligt voor de hand, zeker als het gaat om te leren van hun ervaringen. Ook werd geconcludeerd dat we het Gebouwtje veel beter kunnen benutten als ontmoetingspunt voor jong en oud, en de inrichting daarop verbeterd moet worden. Het moet voor bewoners een natuurlijk contactmoment zijn om met elkaar te praten, met elkaar activiteiten te ondernemen, vraag en aanbod van hulp bij elkaar te brengen en initiatieven te nemen.

Het Gebouwtje als kern
De bewoners vonden het belangrijk om als Tinallinge goed mee te doen met het project “Elke dorp een duurzaam dak”, waarbij mogelijkheden ontstaan om het gebruik van het Gebouwtje verder te verbeteren als fysieke kern van een levensloopbestendig dorp waarin niemand hoeft te vereenzamen en vanzelfsprekend iets voor elkaar kan betekenen als daar behoefte aan is.

Een idee dat opkwam was om alle Tinallingers te interviewen over deze onderwerpen, om nog beter in beeld te krijgen welke ideeën en beelden er leven onder de bewoners.

Denktankclubje
De avond werd afgesloten met de afspraak dat vier bewoners een “denktankclubje” vormen om alles wat er aan de orde is gekomen verder uit te werken, bewoners daarbij te betrekken en het gesprek in het dorp voort te zetten. Afgesproken is om ook goed contact te houden met de dorpscoöperatie in Warffum om te kijken wat we daarvan kunnen leren en hoe we op voor de hand liggende punten kunnen samenwerken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *