Jaarvergadering Dorpsbelangen

Jaarvergadering Dorpsbelangen

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor jaarvergadering op vrijdag 23 februari 2018, om 20.00 uur in het Gebouwtje. De notulen van de jaarvergadering 2017 kun je hier teruglezen. Om het milieu te sparen zullen deze niet rondgedeeld worden tijdens de jaarvergadering.

Als je aan de genoemde punten een bijdrage wilt leveren of punten wilt toevoegen aan de agenda, dan graag schriftelijk/per mail indienen voor 23 februari. Graag ook even melden als je niet komt.

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda 2018
 3. Notulen jaarvergadering 2017
 4. Terugblik 2017
 5. Financieel verslag en kascontrole commissie
 6. Verslag groen commissie
 7. Verslag culturele commissie
 8. Verslag beheerscommissie gebouwtje
 9. Verslag plaatselijke commissie
 10. Aftreden Wim en Bernadette en nieuwe bestuursleden
 11. Diverse lopende zaken (duurzaam dak, resterend dorpsbudget, landschapsbeheer)
 12. Planning dorpsactiviteiten
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Wij hopen dat we jullie allemaal mogen ontmoeten op de 26e januari 2018.

Een mooi, gezond en gelukkig 2018 gewenst!!

Bestuur Dorpsbelangen Tinallinge

John, Wim en Bernadette

Reacties zijn gesloten.