Ingelaste ledenvergadering over verduurzaming Gebouwtje

Ingelaste ledenvergadering over verduurzaming Gebouwtje

tinallingeDorpsbelangen nodigt alle inwoners van Tinallinge uit voor een ingelaste algemene ledenvergadering op donderdag 16 november a.s. om 20.00 uur in het Gebouwtje. Het onderwerp is:  

Verduurzaming Gebouwtje Tinallinge.

We gaan het hebben over het project “Elke dorp een duurzaam dak”. Voor het Gebouwtje is inmiddels een bouwkundig advies opgestelde en op basis daarvan zijn er verschillende mogelijkheden om de duurzaamheid te bevorderen én het gebruiksniveau van het Gebouwtje verder te verbeteren. Het is nu tijd om met álle leden te spreken over de plannen.

Op de vergadering van donderdag 16 november komen de volgende vragen aan de orde:

  1. Wat vinden we van de mogelijke maatregelen ter verbetering van de duurzaamheid van het Gebouwtje?
  2. Welke verbeteringen zouden we bij de herinrichting willen aanbrengen?
  3. Is er bereidheid om bij enkele nader te bepalen werkzaamheden te helpen als bijdrage aan het project?

Vóór de vergadering krijgen alle leden een document toegestuurd met een nadere toelichting.

Reacties zijn gesloten.