Notulen tussentijdse dorpsvergadering

Notulen tussentijdse dorpsvergadering

Lees de notulen van de tussentijdse dorpsvergadering van vrijdag 7 april 2017. Toen zijn o.a. besluiten genomen over de invulling en taken van Dorpsbelangen Tinallinge.

Reacties zijn gesloten.