Tussentijdse dorpsvergadering

Tussentijdse dorpsvergadering

Op vrijdag 7 april houden we een tussentijdse vergadering om 19.30 uur in het Gebouwtje.

Wij willen met jullie in gesprek over hoe wij verder willen met de dorpsvereniging. Wat zijn onze eigen intenties met de vereniging Dorpsbelangen nu er steeds meer vanuit de lokale overheden en instanties via de dorpsvereniging naar de inwoners komt? Op welke manier kunnen en willen inwoners de vereniging blijven dragen?  We roepen alle dorpsbewoners op om mee te praten.

Hieronder de agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken. Oplaadpunt elektrische auto’s en bloembollen Venneweg)
  3. Financieel verslag en kascontrole culturele commissie
  4. Voortbestaan dorpsvereniging
  5. Rondvraag
  6. Sluiting
Reacties zijn gesloten.