Jaarvergadering Dorpsbelangen Tinallinge

Jaarvergadering Dorpsbelangen Tinallinge

Op vrijdag 31 januari is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. We beginnen om 20:00 uur met de koffie.

Op deze vergadering zal een nieuw “huishoudelijk reglement” ter goedkeuring worden voorgelegd aan alle leden. Suggesties voor wijzigingen en/of aanvullingen zijn welkom.

Ook zijn er drie plaatsen vacant voor het bestuur van Dorpsbelangen Tinallinge. Inmiddels hebben zich 2 kandidaten gemeld. Wil je ook in het bestuur, meld je dan voor 31 januari aan.

Bekijk hier de agenda voor de jaarvergadering. Extra agendapunten kunnen worden toegevoegd als daar behoefte aan is.

Reacties zijn gesloten.