Jaarvergadering Dorpsbelangen Tinallinge

Jaarvergadering Dorpsbelangen Tinallinge

Op vrijdag 25 januari 2013 is er weer de jaarvergadering voor alle leden van Dorpsbelangen Tinallinge. De deur van het Gebouwtje gaat om 19.45 uur open en de vergadering begint om 20.00 uur.

Alle jaarverslagen en financiële verslagen liggen ter inzage tijdens de vergadering. Komt allen, je inbreng is gewenst.
Het bestuur doet nogmaals een dringende oproep voor een nieuw bestuurslid.

Open avond
Na 22.30 uur gaan we naadloos over in een open avond. Daar kunnen de acties voor 2013 worden gebrainstormd.
Achter de bar: het bestuur.

Reacties zijn gesloten.